Vertrouwenskwesties

Via vertrouwelijke gesprekken naar het gewenste resultaat

Medewerkers zijn de kracht van een organisatie. Van mensen verwachten we dat ze de regie nemen over hun eigen leven en dat ze kunnen opkomen voor hun belangen. Dat is echter niet altijd het geval. Mensen kunnen last hebben van allerlei krachten en belangen. Zoals bijvoorbeeld een machtsstrijd resulterend in pesten, ongelijke behandeling, intimidatie, discriminatie of ongewenste seksuele benadering. In het ergste geval speelt dan een vertrouwenskwestie: men vertrouwt elkaar niet langer.

Om dit soort situaties op te lossen, is het fenomeen vertrouwenspersoon in het leven geroepen. Diens individuele steun geeft beleidsmatig ook een stimulans aan het bedrijf. Een ‘gezond’ bedrijf leeft immers op het welbevinden en het onderlinge vertrouwen van haar medewerkers door te werken aan een veilige werkomgeving. Bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers is een vertrouwenspersoon zelfs verplicht.

Vertrouwelijk ei leggen

Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn ‘ei’ kwijt. Zoals zorgen, ergernissen en frustraties. De taken van een vertrouwenspersoon zijn complex. De vertrouwenspersoon moet immers klagende medewerkers steunen en begeleiden. Hij heeft dan ook primair oog voor de belangen van die medewerker, zonder dat hij kiest voor een standpunt. Naar directie of management heeft hij een signalerende en adviserende functie.
Naast complexiteit kenmerkt vertrouwelijkheid het werk van een vertrouwenspersoon. Alles wat een medewerker bij hem kwijt wil, blijft vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid wordt pas opgeheven mocht het komen tot een rechtszaak. De vertrouwenspersoon heeft dus een delicate positie. Deze positie maakt dat hij kan doorvragen, en diepere gronden kan ontdekken die schuilgaan achter ogenschijnlijk kleine klachten.

Krachtenvelden

De mens is een sociaal dier. Privé en op het werk. Voor alle situaties geldt dat het eigen welbevinden op orde moet zijn. Thuis is iemand omringd door partner, kinderen, buren, vrienden en winkelpersoneel tot en met leveranciers van bezorgdiensten en, minder populair, van medewerkers van politie, gemeente en/of belastingdienst. De kringen op het werk zijn evenzeer divers: collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten of wat dan ook. Binnen die krachtvelden moet ieder mens overeind zien te blijven. Soms is hulp daarbij nodig.

Onze klanten

Zie hieronder de ervaringen van andere met eerstnaardemediator

Wij hebben goede ervaringen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website Vitaal ondernemen

Arbo-dienst

De verzuimeconoom werkt samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: De Verzuimeconoom

Arbo-dienst

Wij werken al jaren samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: Regiopoortwachters

Arbo-dienst
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews