Ziekteverzuim

van kortdurend tot langer

Ziekteverzuim gebeurt overal. Mensen kunnen nu eenmaal ziek worden. Het is zaak dit ziekteverzuim niet alleen zoveel mogelijk te beperken maar vooral ook de mogelijke oorzaken aan te pakken. Want voor midden- of kleinbedrijf kan een langdurig ziektegeval de winst van het bedrijf doen verdampen of zelfs het einde van dat bedrijf inluiden. Een verzuimbeleid is geen luxe maar bittere noodzaak.

Verzuimbeleid

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid was in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld 4,8 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 48 verloren gingen door ziekte. Verzuimbeleid is erop gericht de duur en de frequentie van ziekteverzuim terug te dringen en omvat bovendien preventieve maatregelen om ziekte en ongevallen te voorkomen. Het verzuimbeleid schrijft ook voor wat werkgever en werknemer moeten doen in geval van een ziekmelding.

Verzuimprotocol

Met een goed opgesteld verzuimprotocol schept de werkgever duidelijkheid over wie welke stappen moet nemen als je werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. Aangezien de wet daar eisen aan stelt, is het belangrijk dat je verzuimprotocol overzichtelijk weergeeft wat ervan je werknemer verwacht wordt zolang het verzuim duurt.

Preventie van verzuim

Een protocol is een wettelijk voorgeschreven instrument. Het voorkómen van verzuim – preventie dus – is evenzeer onmisbaar. Hierbij gaat het om een scala van maatregelen. Om een paar te noemen: creëer een veilige werkvloer, zorg voor plezier in het werk, train de leidinggevenden, wijs een preventiemedewerker aan en verdiep u in verzuimmanagement. Het loont. Want een zieke werknemer kost gemiddeld eur 250 per gemiste werkdag.

Uitbannen onderling conflict

Ruim 30% van al het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt voor een onderliggend conflict. Een arbeidsconflict is voor niemand fijn. De stress schiet omhoog, de productiviteit gaat omlaag, ziekteverzuim dreigt. Wat ook vaak voorkomt: de werknemer is dus eigenlijk helemaal niet ziek. Hij of zij is gewoon niet in staat te werken omdat er een onopgelost conflict is. In zo’n situatie is het voor steeds meer mensen duidelijk waarom mediation dan een goede manier is om er samen uit te komen.
Mediation is een methode om verzuim te beperken. Daarom zetten verzekeraars steeds vaker een mediator in. Wij behandelen vele honderden arbeidsconflicten per jaar en in ruim 85% van de gevallen komen partijen tot een oplossing. Als het conflict is opgelost, kan de werknemer weer aan het werk. De productiviteit van de werkgever gaat weer omhoog en de schadelast voor de verzuimverzekeraar blijft beperkt. Doorgaans kost het ongeveer vier weken om een arbeidsconflict op te lossen.

 

 

Onze klanten

Zie hieronder de ervaringen van andere met eerstnaardemediator

Wij hebben goede ervaringen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website Vitaal ondernemen

Arbo-dienst

De verzuimeconoom werkt samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: De Verzuimeconoom

Arbo-dienst

Wij werken al jaren samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: Regiopoortwachters

Arbo-dienst
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews