Ontslag

Ontslag nemen of krijgen, als het niet anders kan

Ontslag gaat vaak niet in de koude kleren zitten. Het is een heftige gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben voor een carrière maar ook voor het privéleven van een werknemer. De huur moet immers wel betaald worden en de kinderen willen ook gewoon op pianoles blijven of naar de sportclub gaan. Maar als u ontslag krijgt en u doet het verkeerde, dan kan het zomaar zijn dat u het recht op uitkering verspeelt. Wat te doen na ontslag? Ga hoe dan ook zorgvuldig te werk.

Ontslag aanzeggen kan lopen via het UWV-werkbedrijf, via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Er moet altijd een overtuigende reden zijn voor ontslag, zoals het disfunctioneren van een werknemer, een langdurige arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, om bedrijfseconomische redenen zoals een faillissement, verhuizing en reorganisatie of omdat de werkgever collectief ontslag als enige uitweg ziet. Voor alle situaties geldt dat er rechten en plichten zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo kan de werknemer recht hebben op uitbetaling van openstaande vrije dagen of een ontslagvergoeding.

Regel het onderling en soepel

Een manier om het ontslag soepel te regelen is mediation. Met hulp van de onafhankelijke mediator stelt u de afspraken op rond het ontslag, zoals de ontslagvergoeding en de vrije dagen. Zo voorkomt u lange en kostbare juridische procedures. Kies liever voor een snelle en voor alle partijen zo eerlijk mogelijke weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze klanten

Zie hieronder de ervaringen van andere met eerstnaardemediator

Wij werken al jaren samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: Regiopoortwachters

Arbo-dienst

De verzuimeconoom werkt samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: De Verzuimeconoom

Arbo-dienst

Wij hebben goede ervaringen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website Vitaal ondernemen

Arbo-dienst
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews