Gespreksbegeleiding

Met een beetje hulp kunnen mensen zelf hun probleem oplossen

Mensen verschillen van elkaar. Bij sommige mensen voelen we ons direct op ons gemak. Met anderen gaat het contract veel moeizamer. Dan duikt onbegrip op. Of wantrouwen. Mensen reageren op elkaar vanuit het eigen perspectief en snappen vervolgens de reactie van de ander niet. Dit geeft spanningen en kunnen het begin zijn van een conflict. Dan is het tijd om in te grijpen.

Zelfinzicht als vertrekpunt

Ieder mens kan in staat zijn zelf een oplossing vinden, en zeker met een beetje hulp. Van een mediator of een coach. Een coach kijkt naar de persoonlijke situatie, naar de persoonlijke betrokkenheid en naar de kracht en vaardigheden om zelfstandig het conflict op te lossen. Op die manier krijgt de klagende medewerker inzicht in wat zijn of haar gedrag ineffectief maakt. Het vertrekpunt is dus zelfinzicht. Aan de orde komen dan punten als zelfsturing, zelfkennis, conflictbestendigheid, eigen vaardigheden en communicatie. Zo leert een coach iemand op een andere manier te kijken naar een bepaalde situatie. De coach biedt de middelen om zelf te ontdekken wat nodig is om uit een conflict te komen. Lukt dan ligt een langdurige oplossing voor het grijpen. Prettig, want niemand zit te wachten op ruzies.

Coaching versus mediation

Wat zijn de verschillen tussen coaching en mediation? Bij mediation heeft de mediator een formele rol, de coach heeft die rol niet. Een coach gaat enkele uit van de belangen van zijn cliënt. Dat is ook zijn doel: een oplossing vinden die in het belang is van de cliënt. Een mediator heeft oog voor de grotere context en is algemeen inzetbaar. Mediation is een techniek om te bemiddelen, waar een coach niet bemiddelt.

Solo of samen: teamcoaching

Ruzie kan een één op één conflict zijn. Soms besmet een conflict tussen twee personen ook een hele groep of team medewerkers, als andere teamleden erbij betrokken raken. Dan is de inzet van een teamcoach gewenst. De coach kijkt zo weinig mogelijk naar het verleden en leert de deelnemers zich te richten om de toekomstige samenwerking. Waar ruziemakende partijen vaak de nadruk leggen op de onderliggende verschillen, richt een coach zich op de overeenkomsten. Voor de uiteindelijke oplossing zal natuurlijk wel iemand de eerste stap moeten zetten.

Teamcoaching

Soms kunnen partijen zelf niet meer uit een conflict komen. (Team)coaching is dan een goede oplossing. Een coach is een onafhankelijke partij die vaak inzicht en verdieping kan brengen en op een andere manier naar de situatie, de oorzaak, en het conflict kan kijken. Waar de conflicterende partijen zich vaak focussen op de individuele verschillen, kijkt een coach meer naar de overeenkomsten binnen een team. In een zoektocht naar de sfeer en het werkplezier binnen welke ieder individu naar voldoening kan functioneren.
Bedenk bij alles: een conflict kent alleen maar verliezers. Doe er wat aan!

Onze klanten

Zie hieronder de ervaringen van andere met eerstnaardemediator

Wij hebben goede ervaringen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website Vitaal ondernemen

Arbo-dienst

De verzuimeconoom werkt samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: De Verzuimeconoom

Arbo-dienst

Wij werken al jaren samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: Regiopoortwachters

Arbo-dienst
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews