Pre mediation

De manier om de beste en voordeligste oplossing te vinden

Pre-mediation is een vooronderzoek om te bezien of een mediation echt nodig of mogelijk is. Een dergelijk gesprek is veel informeler omdat het plaatsvindt zonder de formele en juridische regels die een mediation traject kenmerken. Conflictpartners voeren onder begeleiding van de mediator een verkennend gesprek over de zaken die spelen. Samen bekijken ze of het mogelijk is om bepaalde zaken goed uit te kunnen spreken. Let wel: zonder de formele mediationovereenkomst kan vertrouwelijkheid niet worden afgedwongen, maar kan men wel degelijk vooraf afspreken. Zo kan men de basis leggen voor de oplossing van problemen.

Wat houdt pre-mediation in?

Pre-mediation is een gesprek tussen conflictpartners onder begeleiding van een mediator, zonder de formele richtlijnen die een mediationtraject met zich meebrengt. Informeel onderzoeken conflictpartners of er een basis is om uit het conflict te komen. Tijdens de pre-mediation wordt gekeken naar het wel of niet goed kunnen uitspreken van wat er nu eigenlijk speelt. Dit zorgt voor een goede basis tussen conflictpartners. Deze basis kan zorgen voor een oplossing van het conflict. Het kan ook zorgen voor een goede fundering waardoor het mediationtraject vlotter kan verlopen.

Waarom kiezen voor pre-mediation?

  • Het is een informeel gesprek met de conflictpartner onder begeleiding van een mediator over de situatie. Dit kan de grootste drempels wegnamen.
  • Mensen kunnen overleggen over welke soort mediation geschikt is.
  • Als het goed uitpakt, is een formeel mediation traject niet meer nodig.
  • Als het niet goed uitpakt of als het belang van vertrouwelijkheid te zwaar weegt, kunt u alsnog starten met een mediationtraject. Dit traject kan soepeler verlopen door het voorwerk in de pre-mediation.

Onze klanten

Zie hieronder de ervaringen van andere met eerstnaardemediator

Wij hebben goede ervaringen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website Vitaal ondernemen

Arbo-dienst

Wij werken al jaren samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: Regiopoortwachters

Arbo-dienst

De verzuimeconoom werkt samen met eerstnaardemediator.

Voor meer informatie bekijk onze website: De Verzuimeconoom

Arbo-dienst
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,0 op basis van 3 reviews