Bel zelf
085 – 401 65 22

Wat is een goede mediator?

U wilt mediator worden, maar wat is een goede mediator? Een voorwaarde om mediation goed te laten verlopen is dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Hoe word ik een goede mediator?

Gratis telefonisch advies

Onpartijdig

In een conflictsituatie is de communicatie vaak verstoord. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie weer wordt hersteld, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een gespreksstructuur waarbij alle partijen evenredig aan het woord komen. Een goede mediator is een goede onpartijdige gespreksbegeleider. Het is van het grootste belang dat de mediator geen voorkeur kenbaar maakt, of voelt, voor de ene danwel de andere oplossing. Onpartijdigheid is dus een heel erg belangrijk uitgangspunt.

Deskundig

Hoewel een mediator geen advies geeft, moet hij of zij natuurlijk wel weten waarover het gaat. Een goede mediator heeft verstand van zaken en kan de partijen juist informeren over relevante juridische regelgeving en procedures. Zo weet uw cliënt zeker dat alle afspraken die worden gemaakt ook juridisch kloppen.

Efficiënt

Op de vraag ‘wat is een goede mediator?’ komt het woord efficient wellicht niet als eerste mogelijke antwoord naar voren. Maar efficiëntie is wel degelijk van groot belang. Een mediator bewaakt de gespreksvoortgang en procedure zoals deze is vastgelegd in de mediationovereenkomst. Het is van groot belang dat partijen niet het gevoel hebben eindeloze gesprekken met elkaar te moeten voeren van de mediator.

Creatief

Een goede mediator stelt partijen in staat om alternatieve perspectieven en zienswijzen te onderzoeken, die kunnen leiden tot een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator zorgt dus niet zelf voor een oplossing maar heeft de creativiteit die nodig kan zijn om partijen in beweging te krijgen.

Een goed bemiddelaar

Wat is een goede mediator? Natuurlijk vooral een goed bemiddelaar. Hij of zij zorgt dat de communicatie tussen partijen weer op gang komt door de kern van het conflict op te lossen.

Wilt u zelf mediator worden? Laat u voorlichten door één van onze ervaren mediators. Zij weten wat er nodig is.

Neem contact op

Mediator worden?

Het is onze missie is om mediation zo groot mogelijk te maken in Nederland. En hoewel wij zelf alleen werken met de meest ervaren mediators, zijn wij altijd bereid om startende mediators op weg te helpen.

“Mediation draagt bij aan een samenleving verschoond van onnodig conflict. Daar zetten wij ons iedere dag voor in.”