Bel zelf
085 – 401 65 22

Wat doet een mediator?

Een mediator heeft een veelzijdig takenpakket dat hem of haar in staat stelt twee of meer strijdende partijen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict. De mediator is onafhankelijk en neutraal en zal zich dus niet bemoeien met de inhoud van het conflict.

Gratis telefonisch advies

Mediationovereenkomst

Aan het begin van elke mediation wordt een mediationovereenkomst getekend. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Hierdoor kan de mediation snel en efficiënt verlopen.

Communicatie en wederzijds begrip

De eerste taak van de mediator is ervoor zorgen dat de communicatie soepel verloopt. Als de partijen knallende ruzie hebben, zal eerst het vertrouwen weer moeten worden hersteld. Wat doet een mediator om dit voor elkaar te krijgen? Hij of zij doet dit door de partijen één voor één aan het woord te laten en de spreektijd eerlijk te verdelen. Daarnaast kan de mediator nieuwe perspectieven en invalshoeken aanreiken, waardoor er ruimte ontstaat voor wederzijds begrip.

Van emoties naar belangen

Wat doet een mediator wanneer de emoties uit de hand lopen? Conflicten lopen vaak uit de hand omdat partijen zich verliezen in hoogoplopende emoties en standpunten. Een mediator begeleidt de partijen bij het in kaart brengen van alle feiten, standpunten, belangen en achtergronden  die een rol spelen in het conflict. Hierdoor verschuift de aandacht naar de achterliggende belangen van de partijen. Als beide partijen snappen wat de ander beweegt, ontstaat er vaak ruimte om te onderhandelen over een oplossing.

Oplossing en vaststellingsovereenkomst

Het doel van mediation is het vinden van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De mediator begeleidt de partijen bij het in kaart brengen van de verschillende opties om het conflict te beëindigen, en zal zo nodig hier ook in bemiddelen. Wordt er een oplossing gevonden? Dan zorgt de mediator ervoor dat deze wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit vormt tevens het einde van het mediationproces.

Neem contact op

Mediator worden?

Het is onze missie is om mediation zo groot mogelijk te maken in Nederland. En hoewel wij zelf alleen werken met de meest ervaren mediators, zijn wij altijd bereid om startende mediators op weg te helpen.

“Mediation draagt bij aan een samenleving verschoond van onnodig conflict. Daar zetten wij ons iedere dag voor in.”