Bel zelf
085 – 401 65 22

Mediation bij scheiden

Mediation bij scheiden maakt een scheiding minder zwaar. Een scheiding is vaak een heftige beslissing: niet alleen komt u in een emotionele achtbaan terecht, ook is er een hele waslijst aan vaak heel praktische zaken die afgehandeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling van vermogen en bezit, en het berekenen van eventuele alimentatie. Een mediator kan hierbij helpen.

Gratis telefonisch advies

Mediation is vertrouwelijk

Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke en informele setting en is in eerste instantie vrijblijvend. Hierdoor ontstaat ruimte om de wederzijdse belangen op een rijtje te zetten en de onderliggende emoties uit te spreken. Met mediation gaat u voor alle relevante kwesties op zoek naar een duurzame oplossing, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Mediation is effectief

Een mediator is een neutrale deskundige die de gescheiden echtelieden begeleidt in het maken van afspraken omtrent hun scheiding. In plaats van de scheiding bij de rechter uit te vechten en hiervoor twee dure advocaten in de arm te nemen, deelt u bij mediation de kosten van één mediator. Daarnaast is mediation vaak ook veel sneller dan scheiden via de rechter: afhankelijk van de situatie zijn drie tot vijf gespreken meestal voldoende om tot afspraken te komen.

Verloop mediation bij scheiden

Mediation bij scheiden begint met de mediationgesprekken zelf. De mediator is deskundig op het gebied van scheiding en let er op dat er geen zaken over het hoofd worden gezien. Vervolgens worden het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan opgesteld. De inhoud daarvan bepaalt u zelf, al laat de mediator zien wat de mogelijkheden zijn. Ook vertaalt de mediator jullie individuele keuzes in correcte juridische taal.

Als jullie het eens zijn geworden over de inhoud, beoordeelt een ervaren advocaat het echtscheidingsconvenant ook nog eens. Dan weet u zeker dat alles voldoet aan de geldende normen en eisen.

Vervolgens kan een echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. Binnen maximaal zeven weken zal de rechter een beschikking doen en kan de echtscheiding worden ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie.

Mediation bij scheiden is dus eigenlijk de beste methode om een scheiding te regelen wanneer partijen nog met elkaar kunnen praten.

Neem contact op

Scheiden in 4 stappen

>> Scheidingsmelding

Wie neemt het initiatief tot scheiden? Bent u allebei klaar om te scheiden? Weten de kinderen het al? Belangrijke vragen aan het begin van de mediation.

>> Inventarisatie

We inventariseren uw situatie. Waarover moeten er afspraken worden gemaakt? Waar bent u het al over eens?

>> Afspraken maken

We werken gezamenlijk door alle punten heen net zolang totdat u het over álles eens bent geworden. Vervolgens leggen we die afspraken vast in het convenant en/of ouderschapsplan.

>> Formele afhandeling

De stukken kunnen nu door u worden ondertekend. Indien nodig verzorgen wij tevens de afhandeling bij de rechtbank.