Bel zelf
085 – 401 65 22

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is vaak het gevolg van een arbeidsconflict. Maar de werkgever moet zich hoe dan ook aan een aantal regels houden bij ziekteverzuim. Zo is de werknemer verplicht het ziekteverzuim tijdig te melden en hierbij het protocol van de organisatie op te volgen.

Alhoewel de werknemer dit wel spontaan kan vertellen, mag de werkgever niet vragen naar de oorzaak van het ziekteverzuim. Wel mag de werkgever vragen wanneer de werknemer denkt weer aan de slag te kunnen gaan. Als de werknemer langer dan 42 weken ziek is, moet de werkgever dit melden bij het UWV.

Gratis telefonisch advies

Loondoorbetaling bij ziekteverzuim

Een werkgever is verplicht tot maximaal twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Tijdens het eerste jaar geldt dat de werkgever minimaal 70% van het loon betaalt. Mocht dit minder zijn dan het minimumloon, dan geldt het minimumloon. Ook in het tweede jaar is de werkgever verplicht minimaal 70% van het loon te betalen, maar hij is dan niet meer verplicht dit aan te vullen tot het minimumloon.

Langdurig ziekteverzuim

Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid kan een werkgever de werknemer ontslaan. De werknemer komt dan in aanmerking voor een WIA-uitkering. De werkgever moet hiervoor een ontslagprocedure bij het UWV doorlopen en daarin aantonen dat alle mogelijkheden tot re-integratie zijn geprobeerd. Is dit niet zo, dan kan de werkgever worden verplicht nog maximaal één jaar langer loon door te betalen.

Uitkering na ziekteverzuim

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bepaalt dat werknemers een uitkering kunnen krijgen als zij door ziekte slechts 65% of minder dan hun oude loon kunnen verdienen. Hiervoor geldt dat de werknemer zoveel moet werken als hij of zij kan. In sommige speciale gevallen is er ook een uitkering via de Ziektewet mogelijk.

Mediation bij ziekteverzuim

Een veel beproefde methode om ziekteverzuim tegen te gaan is mediation. De mediator brengt werkgever en werknemer weer met elkaar in gesprek. In 85% van de gevallen wordt het arbeidsconflict daarmee opgelost. En als het arbeidsconflict weer is opgelost is het ziekteverzuim ook voorbij. Dat is niet alleen gezond voor de werknemer en de werkgever, het bespaart ook veel geld.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.