Bel zelf
085 – 401 65 22

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om de nadelige gevolgen van ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen en het aantal werknemers dat langdurig ziek is te beperken. De wet moedigt aan tot snel en effectief ingrijpen bij ziekteverzuim.

Gratis telefonisch advies

Inhoud Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter is een heel aantal maatregelen opgenomen om ziekteverzuim tijdig aan te pakken en re-integratie te versoepelen. Vanaf het moment van de ziekmelding moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  1. Uiterlijk binnen één week na de eerste ziekmelding, moet het verzuim worden gemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst.
  2. Na zes weken ziekte wordt een probleemanalyse opgesteld: hierin staat vermeld waarom de werknemer niet kan werken, de mogelijkheden tot herstel, en de termijn waarop de werknemer denkt weer aan het werk te gaan.
  3. Acht weken na de ziekmelding wordt er een Plan van Aanpak opgesteld in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Hierin staat omschreven wat beide partijen gaan doen om re-integratie van de werknemer te bevorderen.
  4. Het Plan van Aanpak is onderdeel van het re-integratiedossier. Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is de werkgever verplicht een dergelijk dossier aan te leggen. Hierin staan alle pogingen die werkgever en werknemer hebben ondernomen om weer aan de slag te gaan.
  5. De voortgang wordt elke zes weken besproken door werkgever en werknemer. Eventueel wordt er een casemanager aangesteld die de re-integratie aan de hand van het Plan van Aanpak begeleidt.
  6. 42 Weken na de eerste ziekmelding is de werkgever verplicht het ziekteverzuim te melden bij het UWV.
  7. Blijft de werknemer langer ziek, dan volgt tussen de 46e en 52e week een zogenaamde ‘eerstejaarsevaluatie’. In onderling overleg leggen de werknemer en werkgever een re-integratieresultaat vast, wat zij in het tweede jaar zullen proberen te bereiken.
  8. Is er na twintig maanden nog steeds sprake van (gedeeltelijk) ziekteverzuim? Dan moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen, waarin niet alleen alleen concreet behaalde resultaten worden gemeld, maar ook afspraken staan voor geplande werkhervatting.
  9. Is er na 87 weken nog steeds sprake van verzuim, dan kan de werknemer via een aanvraagformulier een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en voert een keuring uit. Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan kan de werknemer vanaf dat moment een WIA-uitkering krijgen. Tot deze tijd (binnen de eerste twee jaar van het ziekteverzuim) is de werkgever verplicht minstens 70% van het loon uit te betalen.
Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.