Bel zelf
085 – 401 65 22

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid is het geheel aan regels en afspraken dat binnen een organisatie geldt rondom verzuim. Het verzuimbeleid is gebaseerd op een visie over wat verzuim is en hoe het ontstaat. Het verzuimbeleid geeft aan hoeveel ruimte een organisatie heeft om het ziekteverzuim van werknemers te beïnvloeden.

Gratis telefonisch advies

Als een bedrijf stelt dat verzuim deels een keuze is van de werknemer, betekent dit dat de organisatie maatregelen kan nemen om de keuze van de werknemer te beïnvloeden. Elk bedrijf heeft er baat bij ziekteverzuim onder werknemers zoveel mogelijk te beperken. Dit kan enerzijds door preventief op te treden, en anderzijds door een snelle re-integratie na ziekte te bevorderen.

Regels verzuimbeleid

Naast een aantal wettelijk bepaalde regels rondom verzuim, bijvoorbeeld zoals opgenomen in de Wet verbetering poortwachter, kan een organisatie een eigen verzuimprotocol opstellen. Hierin staat concreet beschreven welke regels rondom verzuim gelden binnen het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de regels rondom ziekmelding: bij wie moet dit gebeuren en binnen welke termijn?

Verzuimbeleid in getallen

In grote organisaties wordt het verzuimbeleid vaak uitgedrukt in getallen. Elk jaar wordt een verslag geschreven waarin het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de duur van het verzuim worden vermeld. Op basis hiervan kunnen bedrijven het verzuim onder werknemers vergelijken en eventueel maatregelen nemen om het verzuim aan te pakken.

De rol van mediation

In toenemende mate vervult mediation een centrale rol in het verzuimbeleid. Een kwart van al het verzuim in Nederland wordt immers geweten aan een conflict. De mediator is in staat om conflictpartijen weer met elkaar in gesprek te krijgen zodat het conflict, en daarmee de oorzaak van het verzuim, kan worden weggenomen.

Eerst naar de mediator heeft contracten met verzekeraars, arbo-diensten en werkgevers. Wij hebben altijd een ervaren mediator klaar staan om te bemiddelen bij een conflict. Dankzij een korte doorlooptijd en duidelijke vaste prijzen zien we dat steeds meer partijen kiezen voor de dienstverlening van Eerst naar de mediator.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.