Bel zelf
085 – 401 65 22

Redenen voor ontslag

Uit de wet volgt dat er diverse redenen voor ontslag bestaan. Bij ontslag wordt de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever verbroken. We zetten alle redenen voor ontslag voor u op een rijtje. 

Gratis telefonisch advies

Onherstelbaar beschadigd

Ontslag is mogelijk bij een conflict tussen werknemer en werkgever waardoor de arbeidsrelatie onherstelbaar is beschadigd.

Onbehoorlijk gedrag

Een andere reden voor ontslag is onbehoorlijk gedrag van de werknemer, zoals diefstal, fraude of dronkenschap op het werk.

Disfunctioneren

De werknemer functioneert niet goed of blijkt ongeschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Een werkgever mag een werknemer in dit geval niet zomaar ontslaan, maar moet het disfunctioneren eerst meerdere malen bespreekbaar maken, in bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek. Vervolgens moet de werkgever het UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter om toestemming vragen de werknemer te ontslaan. De werknemer moet de redenen voor het ontslag kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld met een dossier waaruit het disfunctioneren van de werknemer blijkt.

Gewetensbezwaar

Ook als de werknemer ernstige gewetensbezwaren heeft tegen het uitvoeren van de werkzaamheden en de werkgever geen andere vervangende werkzaamheden kan aanbieden, is ontslag mogelijk.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werkgever mag een werknemer niet ontslaan wegens zwangerschap, ziekte of arbeidsongeschiktheid. In al deze gevallen geldt een opzegverbod. Pas als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan twee jaar is ontslag mogelijk.

Bedrijfseconomische redenen

Ontslag kan ook plaatsvinden om bedrijfseconomische redenen, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie, faillissement of verhuizing van het bedrijf.

Collectief ontslag

Worden er binnen drie maanden meer dan twintig werknemers ontslagen in dezelfde regio? Dan is er sprake van een collectief ontslag. In dat geval is de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing. Hierin staat onder andere dat de werkgever het collectief ontslag meldt bij het UWV Werkbedrijf en de vakbond en dat er met de vakbond moet worden overlegd over een sociaal plan. Daarnaast is het gebruikelijk dat er een ontslagvergoeding komt voor de betrokken werknemers.

Bereiken AOW-leeftijd

Het bereiken van de AOW-leeftijd is een geldige reden voor een werkgever om een werknemer te ontslaan.

Wederzijdse instemming

Ontslag kan ook plaatsvinden als werkgever en werknemer het hierover eens zijn met elkaar.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.