Bel zelf
085 – 401 65 22

Opzegtermijn bij ontslag

In Nederland geldt bijna altijd een opzegtermijn bij ontslag. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een werknemer op staande voet worden ontslagen. In alle andere gevallen geldt er een opzegtermijn bij ontslag. De opzegtermijn is de periode tussen het opzeggen van het arbeidscontract en de datum waarop de werkzaamheden daadwerkelijk worden beëindigd.

Gratis telefonisch advies

Opzegtermijn van één maand

De wettelijke opzegtermijn bij ontslag in Nederland is één maand. Dit geldt zowel voor werknemers als werkgevers. Het kan echter ook dat er in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn.

Deze afspraken moeten dan wel aan enkele regels voldoen. Zo mag de opzegtermijn van een werknemer nooit langer zijn dan zes maanden. Ook is een langere opzegtermijn bij ontslag alleen toegestaan als de werkgever ten minste de dubbele opzegtermijn aanhoudt in vergelijking met de werknemer.

Als de opzegtermijn bij ontslag voor de werknemer bijvoorbeeld twee maanden bedraagt, dan moet de bijbehorende opzegtermijn voor de werkgever vier maanden zijn. Is niet aan deze voorwaarde voldaan en is de opzegtermijn voor zowel werknemer als werkgever bijvoorbeeld drie maanden? Dan is deze afspraak wettelijk niet toegestaan. In dit geval geldt gewoon de standaard opzegtermijn van één maand.

CAO

Valt uw arbeidsovereenkomst onder een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), controleer dan of er in de CAO afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn bij ontslag. Als dit het geval is, moeten werknemer en werkgever zich hieraan houden bij ontslag.

Conflict over opzegtermijn

Het kan natuurlijk altijd zijn dat er een conflict ontstaat over de opzegtermijn bij ontslag. Belangrijk is dan dat werkgever en werknemer eerst in gezamenlijk overleg proberen een oplossing te vinden. Lukt dat niet, en partijen willen er wel uitkomen samen, dan ligt het voor de hand om een ervaren mediator in te schakelen. Samen met de neutrale en onafhankelijke mediator kan dan worden gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Meer weten? Neem contact op met één van onze ervaren mediators.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.