Bel zelf
085 – 401 65 22

Ontslagrecht

Wordt een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever beëindigd, dan is er sprake van ontslag. Het ontslagrecht is het geheel aan wet- en regelgeving rondom ontslag.

Gratis telefonisch advies

In het Nederlandse ontslagrecht staat de werknemer sterk. Een werknemer kan vrijwel altijd ontslag nemen, maar in de meeste gevallen niet zomaar ontslagen worden. Hier moet de werkgever een goede reden voor hebben en deze vervolgens ook kunnen onderbouwen of bewijzen. Vindt het ontslag toch plaats, dan is er in een aantal gevallen een ontslagvergoeding voor de werknemer mogelijk.

Het ontslagrecht kent de volgende vormen van ontslag:

1. Ontslag van rechtswege

De werknemer had een contract voor bepaalde tijd en de arbeidsrelatie loopt ten einde. Een contract voor bepaalde tijd kan tot tweemaal toe verlengd worden, tot een periode van maximaal drie jaar in totaal. Als één van beide partijen het (verlengde) contract na het verstrijken van de termijn niet wil voortzetten, kan de andere partij hier in principe niks tegen doen, zo stelt het ontslagrecht.

2. Opzegging in proeftijd

Als de proeftijd nog niet verlopen is, kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsrelatie eenvoudig en met onmiddellijke ingang beëindigen. Voorwaarde in het ontslagrecht is wel dat de overeengekomen proeftijd rechtsgeldig is. Is dit niet het geval, dan is de opzegging vernietigbaar, en loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

3. Opzegging met wederzijds goedvinden

Als werkgever en werknemer het daar met elkaar over eens zijn, kunnen zij de arbeidsrelatie beëindigen. Voor een werknemer is het belangrijk om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld ontslagvergoeding en een eventueel non concurrentiebeding, voordat het ontslag definitief wordt. Het is raadzaam om hier eerst juridisch advies over in te winnen. Een mediator kan daarbij helpen.

4. Opzegging door werknemer

Een werknemer kan te allen tijde de arbeidsrelatie beëindigen. De werknemer wordt in zo’n geval ‘vrijwillig werkloos’ en verspeelt daarmee zijn of haar kansen op een WW-uitkering. De werknemer is wel gebonden aan de in het contract vastgestelde opzegtermijn. Staan er in een contract voor bepaalde tijd geen afspraken over tussentijdse opzegging, dan is de werknemer schadeplichtig aan de werkgever. Dit kan betekenen dat de werknemer een schadevergoeding moet betalen aan de werkgever.

5. Opzegging door werkgever

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan. In sommige gevallen geldt zelfs een opzegverbod, bijvoorbeeld als de werknemer zwanger, ziek of arbeidsongeschikt is, of als de werknemer lid is van de Ondernemingsraad. Als de werkgever de arbeidsrelatie wil beëindigen moet hij of zij eerst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. De werknemer wordt in zo’n geval altijd (schriftelijk) gehoord over de aanvraag.

6. Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De werkgever moet hiervoor een ‘dringende reden’ hebben, zoals bijvoorbeeld fraude, diefstal of werkweigering. Bovendien moet de werkgever het ontslag op staande voet ‘onverwijld’ aan de werknemer meedelen en daarbij een geldige reden opgeven. Ontslag op staande voet gaat onmiddellijk in en de werknemer verliest zijn of haar recht op een WW-uitkering.

Kantonrechtersformule

Het is ook mogelijk ontslag via de Kantonrechter te regelen. Beide partijen kunnen een verzoek tot ontslag eenzijdig aan de Kantonrechter voorleggen. Een dergelijk verzoek moeten zij wel onderbouwen met een ‘gewichtige reden’. De ander partij krijgt de gelegenheid hiertegen verweer te voeren. De Kantonrechter is bovendien in staat een ontslagvergoeding op te leggen. Hij of zij zal voor het vaststellen van de hoogte van deze vergoeding gebruik maken van de zogenaamde Kantonrechtersformule.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.