Bel zelf
085 – 401 65 22

Ontslag? Wat te doen?

Ontslag gaat vaak niet in de koude kleren zitten. Het is een heftige gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben voor uw carrière maar ook voor uw privéleven. De huur moet immers wel betaald worden en de kinderen willen ook gewoon op pianoles blijven. Maar als u ontslag heeft gekregen en u doet het verkeerde, dan kan het zomaar zijn dat u het recht op uitkering verspeelt. Wat te doen na ontslag? Ga hoe dan ook zorgvuldig te werk.

Gratis telefonisch advies

Eerst naar de mediator

Een manier om het ontslag te regelen is mediation. Met hulp van de onafhankelijke mediator stelt u de afspraken op die te maken hebben met het ontslag, zoals de ontslagvergoeding en de vrije dagen. Zo voorkomt u lange en kostbare juridische procedures.

Wij werken met vaste prijzen en hebben altijd een ervaren mediator in de buurt.

Ontslag via UWV Werkbedrijf

Vraagt de werkgever ontslag aan via het UWV Werkbedrijf? Dan krijgt de werkgever de gelegenheid zich hier schriftelijk tegen te verweren. Het UWV bepaalt vervolgens of de reden(en) voor het ontslag redelijk zijn. Mocht de werknemer het niet met de uitspraak van het UWV eens zijn, dan weet hij wat te doen bij ontslag: het ontslag aanvechten bij de Kantonrechter.

Ontslag via Kantonrechter

Heeft de werkgever het ontslag aangevraagd bij de Kantonrechter, dan moet hij of zij dit onderbouwen met een ‘gewichtige reden’. Wat geldt als een ‘gewichtige reden’ leest u bij redenen voor ontslag. De werknemer krijgt de gelegenheid hiertegen verweer te voeren.

WW-uitkering na ontslag

Als u bent ontslagen heeft u in een aantal gevallen recht op een WW-uitkering. Dit wordt bepaald door het UWV. Bent u op staande voet ontslagen of heeft u zelf vrijwillig ontslag genomen? Dan vervalt het recht op een WW-uitkering. In dat geval komt u misschien wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Ontslagvergoeding

Heb ik recht op een ontslagvergoeding? Bij ontslag kunnen werknemer en werkgever zelf afspraken maken over een mogelijke ontslagvergoeding. Ook de Kantonrechter kan een ontslagvergoeding opleggen. De Kantonrechtersformule vormt doorgaans de richtlijn bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Wederzijds goedvinden

Zijn werkgever en werknemer het eens over de voorwaarden van ontbinding? Dan hoeven zij niet de gang naar de Kantonrechter of het UWV Werkbedrijf te maken, maar kunnen zij hun afspraken zelf vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Een mediator kan helpen deze op te stellen.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.