Bel zelf
085 – 401 65 22

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan als deze ziek is. Kort gezegd is ontslag tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid de eerste twee jaar van de ziekte of arbeidsongeschiktheid verboden.

Gratis telefonisch advies

Wanneer

Tijdens ziekte kan je toch ontslagen worden in de volgende gevallen:

  1. Het ontslag vindt plaats vanwege faillissement of sluiting van het deel van het bedrijf waar de werknemer werkzaam is.
  2. De werknemer weigert redelijke instructies met betrekking tot zijn of haar re-integratie op te volgen. Deze instructies zijn gegeven door de werkgever of de bedrijfsarts.
  3. De werknemer is in staat om passende arbeid te verrichten, maar weigert dit.
  4. De werknemer weigert mee te werken aan het uitvoeren, opstellen, evalueren of aanpassen van het plan van aanpak.
  5. In deze gevallen kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Wordt deze toegekend, dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen, zelfs als de werknemer ziek is.

Meer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt

Na twee jaar vervalt het opzegverbod bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en kan de werkgever overgaan tot een ontslagprocedure. De werkgever zal hiervoor een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Maar let op: er kunnen allerlei haken en ogen zitten aan de termijn van twee jaar, want onder sommige omstandigheden kan de termijn worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer de werkgever zich niet aan de geldende regels heeft gehouden.

Ontslag via de Kantonrechter

De werkgever kan ook de Kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dit geval gaat het strikt gezegd niet om opzegging, dus het opzegverbod wordt omzeild. Toch zal een Kantonrechter niet snel instemmen met dit verzoek als hij of zij vermoedt dat het ontslag met de ziekte van de werknemer te maken heeft.

Ontslag via mediation

Ook bij ontslag tijdens ziekte kan mediation een oplossing bieden. Niet iedereen kan de stress van de gang naar de rechter immers verdragen. Met mediation gaan werkgever en werknemer om tafel om het ontslag op een nette manier te regelen. Dat kan in het voordeel van beide partijen zijn. Wij hebben ervaren mediators in het hele land.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.