Bel zelf
085 – 401 65 22

Mediation bij verzuim

Als ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een arbeidsconflict, kan het verstandig zijn hulp van een mediator in te schakelen. Met mediation bij verzuim herstelt u de arbeidsrelatie en beperkt u de schade die het verzuim veroorzaakt. Eerst naar de mediator heeft altijd een ervaren mediator klaarstaan om te bemiddelen. We werken met vaste prijzen en een korte doorlooptijd.

Gratis telefonisch advies

Verzuim door arbeidsconflict

Een kwart van alle werknemers die zich ziek meldt, doet dit vanwege een arbeidsconflict. Ziek thuis zitten maakt het conflict meestal erger. Lukt het de werkgever en werknemer niet om er samen uit te komen? Dan kan mediation bij verzuim een oplossing bieden.

Mediation bij verzuim

Onder begeleiding van een deskundige mediator gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek. Belangen, standpunten en emoties worden op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

In tegenstelling tot rechtspraak leidt mediation vaker en sneller tot een duurzame oplossing. In een vertrouwelijke omgeving kunnen beide partijen hun hart luchten en een nieuwe basis leggen voor toekomstige samenwerking.

Oplossingen

Niet in alle gevallen leidt mediation tot volledig herstel van de arbeidsrelatie. Werknemer en werkgever kunnen er ook voor kiezen de arbeidsrelatie in een andere vorm voort te zetten, of, als dit niet mogelijk is, de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Grofweg zijn er vier oplossingen mogelijk:

  1. Werknemer en werkgever lossen het conflict op, de arbeidsrelatie wordt hersteld;
  2. Werknemer en werkgever besluiten de arbeidsrelatie in een andere vorm voort te zetten: de werknemer verhuist naar een andere afdeling of krijgt een andere functie(omschrijving);
  3. De werkgever werkt mee aan re-integratie van de werknemer bij een andere werkgever;
  4. De werkgever en werknemer besluiten uit elkaar te gaan, de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

Beperk verzuim met mediation

Mediation is een methode om verzuim te beperken en wordt steeds vaker ingezet door verzekeraars van verzuim. Zo hebben wij contracten met zulke verzekeraars, die ons dan al in een zo vroeg mogelijk stadium van het verzuim inschakelen om te bemiddelen tussen werkgever en werknemer. Verzuim is immers heel vaak het gevolg van een arbeidsconflict. En dat lost u niet op met een dokter; daarvoor moeten partijen om de tafel om met elkaar in gesprek te gaan. In de meeste gevallen is het verzuim dan ook beëindigd.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.