Bel zelf
085 – 401 65 22

Conflict werkgever

Als een conflict met de werkgever uit de hand loopt, dan kan dat uiterst vervelende gevolgen hebben. De werkgever heeft immers een grote invloed op de invulling van het werk. Voorkom problemen en ga op tijd naar een ervaren mediator. Die kan helpen bij het oplossen van het conflict met de werkgever.

Gratis telefonisch advies

Oplossing via mediation

Mensen die hun conflict oplossen via mediation doen dat zelf. Zíj bepalen wat de beste oplossing is voor hún probleem.  Het is dus niet zo dat een mediator kan worden ingehuurd om de oplossing te bedenken.

De rol van de mediator is het gesprek in goede banen leiden. Mensen die een conflict met elkaar hebben, vinden het vaak moeilijk om goed naar elkaar te luisteren. Ze laten elkaar vaak niet rustig uitspreken. Dat geldt voor alle conflicten, ook bij een conflict met de werkgever. De mediator zorgt dat iedereen elkaar wel laat uitspreken zodat iedereen zijn zegje kan doen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Nadat de scherpste randjes van het conflict af zijn, kan worden gezocht naar een oplossing. Hoe los je een conflict met de werkgever op?

Het komt vaak voor dat het conflict gebaseerd is op een misverstand. Als die tijdens de mediationgesprekken is opgehelderd, kan de samenwerking gewoon weer worden voortgezet. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar, zoals bijvoorbeeld overplaatsing of uit elkaar gaan.

Als de mediation zich gaat richten op een afscheid van elkaar, dan spreken we van exit-mediation. Bij exit-mediation gaan partijen met elkaar in gesprek om een passende regeling te treffen. Veelal komt het er dan op neer dat er een vaststellingsovereenkomst komt waarin staat dat partijden met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Een dergelijke vaststellingsovereenkomst – mits correct opgesteld – stelt de werknemer bijvoorbeeld in staat om een WW-uitkering aan te vragen voor het geval het niet mocht lukken bijtijds nieuw werk te vinden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die mediation biedt bij het oplossen van het conflict met uw werkgever? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.