Bel zelf
085 – 401 65 22

Conflict organisatie

Conflict organisatie. In iedere organisatie komt wel eens een conflict voor. Bijvoorbeeld als een werknemer en een werkgever verschillende ideeën hebben over de uit te voeren werkzaamheden, als er dingen mis gaan, of als de organisatie spannende tijden doormaakt zoals bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie. Ook botsende karakters kunnen aanleiding zijn voor een conflict op het werk.

Gratis telefonisch advies

Wat is een conflict?

Als twee of meer partijen tegengestelde opvattingen of wensen hebben ontstaat er een meningsverschil. Op het moment dat zij daarbij ook niet meer naar elkaar luisteren en het niet vanzelf lukt om tot een oplossing te komen spreekt men van een conflict. Dit soort situaties komt veel voor in een privé-setting, maar uiteraard ook in organisaties.

Conflict in de organisatie

Hoe mensen met een conflict in de organisatie omgaan, is afhankelijk van een aantal factoren zoals het belang van de kwestie zelf en het belang van de relatie met de andere partij. Afhankelijk hiervan zullen mensen in een conflictsituatie bepaald gedrag vertonen richting de andere partij. Er bestaan daarbij diverse strategieën zoals vermijden, zich aan de wensen van de ander aanpassen, vechten voor eigen belang, samenwerken of onderhandelen.
Bij de laatste twee strategieën, samenwerken en onderhandelen, gaan partijen met elkaar in gesprek in een poging hun conflict op te lossen. Als dit gesprek onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar plaatsvindt, spreken we van mediation.

In het geval van samenwerking laten de partijen hun eigen belangen los en gaan op zoek naar een gezamenlijk belang. Als de doelstellingen van de partijen elkaar uitsluiten, is onderhandelen de meest voor de hand liggende strategie: beide partijen doen een stap naar elkaar toe om tot een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is.

Mediation binnen organisaties

Conflict in een organisatie beperkt zich niet tot twee individuen. Het kan ook schorten aan de samenwerking binnen en tussen teams. Maar of er nou conflicten bestaan tussen teams of individuen, mediation is een veel gehanteerd middel om dergelijke conflicten op te lossen.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.