Bel zelf
085 – 401 65 22

Collectief ontslag

Soms gaat het zo slecht met een bedrijf dat er grote aantallen werknemers tegelijk worden ontslagen. Wanneer er binnen drie maanden meer dan 20 werknemers worden ontslagen binnen hetzelfde bedrijf en binnen dezelfde regio, is de Wet melding collectief ontslag (Wmco) van toepassing. Er is dan sprake van collectief ontslag.

Gratis telefonisch advies

Bedrijfseconomische reden voor ontslag

Collectief ontslag kan alleen om bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet dus kunnen aantonen dat er sprake is van grote verliezen, faillissement of verhuizing van (een deel van) het bedrijf. In deze tijden van crisis komt dat helaas maar al te vaak voor. 

Verplichtingen werkgever bij collectief ontslag

De werkgever is verplicht het collectief ontslag vooraf te melden bij het UWV, de vakbonden en de werknemers. De werkgever is bovendien verplicht om met de vakbond en de medezeggenschap (meestal de Ondernemingsraad) te overleggen over de gang van zaken rondom het collectief ontslag.

Na een melding van collectief ontslag controleert het UWV of het ontslag aan alle eisen voldoet. Als vervolgens toestemming wordt verleend, kan de werkgever het dienstverband met de betrokken werknemers beëindigen. Hierbij moet minstens 1 maand opzeggingstermijn in acht worden genomen vanaf het moment van de melding bij het UWV. Alleen als het collectief ontslag in strijd is met het recht of het algemeen belang kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ontslag weigeren.

Hoe het dienstverband wordt verbroken, is per situatie verschillend: dit kan via ontbinding door de Kantonrechter, door eenzijdige opzegging van de werkgever, of met wederzijds goedvinden van werknemer en werkgever zijn.

Mediation

Omdat collectief ontslag in de praktijk vaak wordt geregeld via de rechter, wordt mediation in zo’n geval eigenlijk nauwelijks ingezet. Als de rechter het collectief ontslag eenmaal heeft goedgekeurd, dan valt er immers weinig meer te bespreken. Het is dan zonde van de tijd, energie en natuurlijk het geld om een mediationtraject op te starten.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.