Bel zelf
085 – 401 65 22

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is het geheel aan wetten en regelgeving dat van toepassing is op de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Het arbeidsrecht is tot stand gekomen om de werknemer in bescherming te nemen tegen uitbuiting door de werkgever, en behandelt zaken als minimumloon, verlof, gelijke behandeling en regels rondom ontslag.

Het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer goed gedrag vertonen ten opzicht van elkaar. Op het moment dat een arbeidsrelatie wordt aangevangen, valt deze onder het arbeidrecht.

Gratis telefonisch advies

Wat staat er in het arbeidsrecht?

De belangrijkste onderdelen van het arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek, deze zijn onder andere:

  1. Regels rondom het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.
  2. Regels rondom proeftijd.
  3. Regels rondom het opzeggen van een arbeidsovereenkomst.
  4. Verplichtingen van de werknemer en werkgever, dit wordt ook wel ‘goed werknemer- en werkgeverschap’ genoemd.
  5. Gelijke behandeling.
  6. Loonbetalingsverplichtingen van de werkgever.
  7. Regels rondom verlof, doorbetaling loon tijdens ziekte, en re-integratieplichten van de werknemer.

Arbowet

Daarnaast is er de Arbowet, waarin regels rondom de arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd en de Arbeidstijdenwet. Regels rondom collectief ontslag, bijvoorbeeld bij faillissement van een groot bedrijf, staan in de Wet Melding Collectief Ontslag. Ook collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vallen onder het arbeidsrecht, dit is vastgelegd in de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Tegenwoordig zijn er ook enkele Europese verdragen van toepassing op het arbeidsrecht.

Mediation bij arbeidsconflict

Het komt vaak voor dat werkgever en werknemer van mening verschillen over de interpretatie van het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsovereenkomst. Dan kan er een arbeidsconflict ontstaan.

Bij een arbeidsconflict wordt steeds vaker een mediator ingezet. De ervaren mediator heeft uiteraard kennis van het arbeidsrecht. Op die manier kunnen conflicten op het werk binnen de door de wet gestelde kaders worden opgelost. Op die manier komt er geen lange procedure bij de kantonrechter aan te pas.  Dat is gunstig voor zowel werkgever als werknemer. Mocht de mediaton onverhoopt toch mislukken, dan kunnen partijen zich alsnog wenden tot de kantonrechter. Maar in 85% van de gevallen wordt een arbeidsconflict opgelost als er een mediator bij betrokken is.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.