Bel zelf
085 – 401 65 22

Mediation in Zwolle

Mediation wordt steeds vaker ingezet bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten en echtscheidingen. Wilt u uw conflict niet verder laten escaleren, maar de relatie juist herstellen? Of anders op goede voet uit elkaar? Kies dan voor een ervaren mediator uit Zwolle.

Mediator Zwolle

Rechter of mediator

Vroeger stapte men in geval van conflict vaak naar de rechter. Deze doet een juridisch bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Echter, een rechtszaak kan lang en slepend zijn, en dat komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede. Niet zo handig als u later weer met elkaar te maken heeft: bijvoorbeeld in een zakelijke contact met uw klant, of bij een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer.

Scheiding: maak goede afspraken

Ook gescheiden ouders die elkaar door de zorg voor hun kinderen blijven tegenkomen, hebben vaak baat bij mediation. Al tijdens de scheiding neem je de tijd om goede afspraken te maken over zorg en omgang, maar ook over financiële zaken en de verdeling van huis en inboedel.

Zeker als de emoties hoog oplopen kan een neutrale mediator onmisbaar zijn. De mediator zorgt voor een veilige en vertrouwelijke omgeving, waarin beide partijen aan het woord komen. Juist omdat er ruimte is voor emoties, lukt het om praktische afspraken te maken.

Eerst naar de mediator in Zwolle

Onze mediators in Zwolle hebben ruime ervaring met allerlei soorten conflicten. Zoekt u naar een oplossing van uw zakelijke conflict? Of bent u juist verwikkeld in een conflict in de privésfeer? Met mediation werkt u aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Neem contact op