Bel zelf
085 – 401 65 22

Mediation in Lelystad

In Lelystad kunt u terecht bij een ervaren mediator als u verwikkeld bent geraakt in een conflict. Ook bij het regelen van een scheiding wordt steeds vaker mediation ingezet.

Mediator Lelystad

Conflicten oplossen

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, waarbij de strijdende partijen onder begeleiding van een neutrale mediator met elkaar aan tafel gaan. Ook als de communicatie tussen beiden ernstig is verstoord, kan mediation uitkomst bieden. In een informele en vertrouwelijke omgeving kunnen beide partijen het woord doen en onderliggende emoties uitspreken. Op basis van de verschillende belangen wordt er vervolgens gezocht naar de beste oplossing.

Mediation wordt ingezet bij allerhande zakelijke conflicten, maar bijvoorbeeld ook om een ontslagprocedure soepeler te laten verlopen in geval van beëindiging van een arbeidsrelatie. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure wint niet één van beide partijen, maar wordt gekeken welke oplossing het meest gunstig is voor allebei.

Uit elkaar?

Besluiten twee echtelieden uit elkaar te gaan, dan kunnen zij ervoor kiezen dit via een mediator te regelen. De mediator helpt bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. De daaropvolgende juridische procedure is in zo’n geval slechts een formaliteit die schriftelijk kan worden afgehandeld.

De afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt, zijn bovendien vaak duurzaam: beide ex-partners hebben er immers goed over nagedacht. De kans dat zij zich hier aan zullen houden is dus groot. Dat is wel zo prettig als u elkaar nog vaak tegenkomt, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor de kinderen.

Op basis van hun ruime ervaring zetten onze mediators in Lelystad zich graag in voor uw mediation.

Neem contact op