Bel zelf
085 – 401 65 22

Mediation Eindhoven

In Eindhoven kunt u voor mediation terecht bij één van onze ervaren mediators. Een mediator is een neutrale persoon die bemiddelt tussen twee conflicterende partijen. Dat kunnen bijvoorbeeld twee echtgenoten zijn die in scheiding liggen, of broers en zussen die ruzie maken om een erfenis. Maar mediation wordt ook vaak ingezet op de werkvloer.

Mediator Eindhoven

Conflict

Ook als er niet direct sprake is van een conflict, maar wel van een ingewikkelde juridische procedure die doorlopen moet worden, kan een mediator u bijstaan.

Mediation wordt bijvoorbeeld steeds vaker ingezet bij reorganisaties en om ontslagprocedures soepel te laten verlopen. Ook kiezen steeds meer mensen ervoor om hun echtscheiding via de mediator te regelen. Een mediator kan u helpen bij het opstellen van het benodigde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Kiezen voor mediation in Eindhoven

Bent u woonachtig in de regio Eindhoven? Dan kunt u terecht bij onze ervaren mediators. Mediation vindt plaats op vrijwillige basis, het is dus van belang dat alle partijen hiermee instemmen.

Deelname aan mediation is echter vrijblijvend totdat er een oplossing is gevonden waar iedereen zich in kan vinden. Dat is wel anders dan bij de rechtbank: besluit u een rechtszaak te beginnen, dan geeft u de beslissing uit handen aan de rechter en zult u zich moeten houden aan de uitspraak die de rechter doet.

Hoe lang een mediation procedure duurt, is afhankelijk van de complexiteit van het conflict. In de meeste gevallen zijn 2 tot 5 gesprekken van anderhalf uur voldoende.

Neem contact op
Kies uw mediator