Bel zelf
085 – 401 65 22

Rechten en plichten werknemer

Rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die tussen werkgever en werknemer wordt gesloten. Daarnaast is er ook een algemeen geldende wet- en regelgeving waarin de rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd. Een overzicht van de belangrijkste overwegingen op een rijtje.

Gratis telefonisch advies

Arbeidscontract

In de arbeidsovereenkomst staan afspraken over de hoogte van het loon en de duur van het contract. Ook staat er dat de werknemer in dienst is van de werkgever: de werkgever kan de werknemer opdrachten geven en de werkinhoud bepalen.

Rechten en plichten werknemer

De rechten van de werknemer zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en enkele aanvullende wetten en regels, zoals de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg  en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Daarnaast is er wetgeving over gelijke behandeling, waarin staat dat er wat betreft arbeidsvoorwaarden geen onderscheid mag worden gemaakt tussen werknemers op basis van geslacht, afkomst, (chronische) ziekte en handicap. Ook mogen arbeidsvoorwaarden niet verschillen tussen werknemers die in voltijd of deeltijd werken, of tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Veel werknemers vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), hierin zijn vaak algemeen geldende regels vastgelegd over de hoogte van het loon, het aantal vakantiedagen en de opzegtermijn.

Daarnaast is de werkgever bij wet verplicht om het salaris op tijd te betalen en om een specificatie van het salaris te geven in de vorm van een loonstrookje.

Goed werknemerschap

De werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Dit wordt ‘goed werknemerschap’ genoemd. Wat ‘goed werknemerschap’ betekent, verschilt per situatie. Je kan bijvoorbeeld denken aan: je welwillend tonen ten opzichte van een verzoek van de werkgever om een keer over te werken. Of aan het overnemen van enkele taken van een zieke collega. Dergelijke verzoeken moeten natuurlijk wel in verhouding staan en niet je eigenlijke functie in het gedrang brengen.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.