Bel zelf
085 – 401 65 22

Rechten en plichten werkgever

De rechten en plichten van de werkgever worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Bij het aangaan van een arbeidsrelatie wordt deze ondertekend. Daarnaast is er algemeen geldende wet- en regelgeving waar de werkgever zich aan moet houden. Op deze pagina zetten we de belangrijkste punten die te maken hebben met de rechten en plichten van de werkgever uiteen. 

Gratis telefonisch advies

Arbeidsovereenkomst

In het arbeidscontract staan afspraken over de hoogte van het loon, het aantal vakantiedagen, de duur van de arbeidsovereenkomst en de opzegtermijn. Vaak zijn dergelijke zaken collectief geregeld in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). De arbeidsovereenkomst verwijst dan naar de specifieke cao. De arbeidsovereenkomst is dus een belangrijk document waarin veel van de rechten en plichten van de werkgever staan vermeld. 

Plichten werkgever

De werkgever is verplicht de werknemer op tijd salaris te betalen. Loon bestaat meestal uit geld, maar kan ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald, bijvoorbeeld door het bieden van kost en inwoning, aandelen of behaalde winst uit opties. Bovendien moet de werkgever een specificatie van het salaris verschaffen in de vorm van een loonstrookje.

Regels voor ontslag, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, ziekte en verzuim zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg, en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Rechten werkgever

De werknemer komt in dienst van de werkgever. Dat betekent dat de werkgever opdrachten kan geven aan de werknemer en diens werkinhoud kan bepalen.

Goed werkgeverschap

De werkgever is verplicht een werkomgeving te scheppen waarin werknemers veilig kunnen werken. De werknemer mag namelijk geen schade ondervinden van de werkzaamheden.

Goed werkgeverschap bestaat ook uit het scheppen van een prettige werkomgeving, waardoor de werknemers een positieve werkbeleving hebben. Hoe dit precies wordt gerealiseerd verschilt per situatie, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan het creëren van goede arbeidsomstandigheden, secundaire arbeidsvoorwaarden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemer.

Neem contact op

Duidelijke afspraken

 >> Korte doorlooptijd

Als u op werkdagen belt, plannen wij direct een mediator in. Binnen een week zit u met een ervaren mediator aan tafel. Gemiddeld binnen vier weken is de mediation voltooid.

>> Hoge slagingskans

Ruim 85% van al onze zaken worden succesvol afgerond.

>> Vaste prijs

Wij voeren eerst uitgebreide intakegesprekken. Die kosten € 500 all-in. Alleen als mediation zinvol is, gaan we door en rekenen we additioneel € 1.500 all-in. Zo betaalt u nooit meer dan € 2.000. Verder geen verassingen. Prijzen zijn ex-BTW.

>> Ervaren mediators

Onze mediators behoren tot de meest ervaren van Nederland en voldoen aan de strengst geldende kwaliteitseisen.

>> Landelijke dekking

Wij zijn landelijk actief. U bepaalt waar de gesprekken plaatsvinden.